ChargeMedia is een zusteronderneming van MisterGreen Electric Lease. MisterGreen is de autoriteit in de wereld van elektrische vervoer. Wij hebben een heldere visie. Door de bouw van goedkope snelladers langs de Nederlandse snelweg wil MisterGreen elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk maken. MisterGreen beschikt in Nederland over de exclusieve concessie tot 2027 om een netwerk van laadstations aan de autowegen te exploiteren. Dit betekent dat MisterGreen op twintig locaties in Nederland het alleenrecht heeft tot exploitatie! Momenteel rijden er in Nederland vijfduizend volledig elektrische auto’s rond (hybride voertuigen niet meegerekend). Op basis van de afzetprognoses van fabrikanten zullen we eind volgend jaar een stijging tot circa 20.000 elektrische auto’s kunnen waarnemen. In 2020 zal dit aantal naar verwachting vertienvoudigd zijn! Met het oog op deze enorme groei zal MisterGreen de komende jaren twintig snellaadstations voor elektrische auto’s langs de snelwegen realiseren.